Medula Çok Odaklı ' Bifokal-progressif ' Cam Girişleri Hakkında Önemli Duyuru
25 Nisan 2023 Salı
Değerli Meslektaşlarımız; Sosyol Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşmenin 3.3.8 nolu maddesi hükümlerine uygun olarak S.G.K' lılara ait reçetelerin Medula Optik Profizyon Sistemine işlenmesi gerekmektedir. Sözleşme hükümlerine uygun girilmeyen yersiz ödemeye sebebiyet veren reçete giriş işlemleri için örnekleme yöntemine göre cezai müeyyide uygulanmaktadır. 3.3.8 Reçetede; a) İki gözlük (uzak-yakın) yazılı ise ikisi de verilir. b) Uzak ve daimi gözlük yazılması halinde ise sadece uzak gözlük verilir. c) Uzal-yakın gözlüklerle birlikte bifokal/progressif gözlük de yazılmış ise her üç gözlük bir arada verilmeyip uzak ve yakın gözlük veya bifokal/progressif gözlük verilir. ç) Reçetede uzak ve yakın gözlük yazılı ise hastanın talebi halinde müessese tarafından sistem üzerinden hasta bilgilendirme formu doldurularak bifokal/progressif gözlük verilir. d) Reçetede bifokal/progressif gözlük yazılı ise hastanın talebi halinde müessese tarafından sistem üzerinden hasta bilgilendirme formu doldurularak uzak ve yakın gözlük verilebilir. e)Bifokal/progressif gözlük verilmesi halinde hastanın uzak-yakın cam hakkının bulunması gerekmekte olup uzak-yakın çerçeve almış gibi işlem görür, hastanın çerçeve hakları MEDULA sistemi üzerinden kapatılır. Ancak kuruma tek çerçeve bedeli fatura edilir. Kesinti ve cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmamak için; 1-Çok Odaklı ''Bifokal-Progressif'' cam girişi yaparken mutlaka çerçeve girişi yapmanız gerekmektedir. Çok odaklı ''Bifokal-Progressif'' yalnız cam girişi yapmanız durumunda yersiz ödemeye sebebiyet vereceğiniz için cezai işlemle karşı karşıya kalabilirsiniz. 2- Sağlık Uygulama Tebliği SUT hükümlerine göre 0.25 dioptirilik numara değişikliği olması hainde Medula Optik Provizyon sistemi Çok Odaklı ''Bifokal-Progressif'' camlar için geri ödeme yapmamaktadır. Bilgilerinize.