Başkan
KURUCU YÖNETİM KURULU
Başkan: Aytaç BOZ
Başkan Yardımcısı: Savaş KILIÇASLAN
Genel Sekreter: Sevda SALİHOĞLU
Sayman: Hakan YAMAN
Asil Üye: Levent ŞİRİN
Asil Üye: Nejat USLUER
Asil Üye: Yusuf YAZICI

DİSİPLİN KURULU 
Recai KAŞKIR
Ufuk SARI
Kenan ŞENTÜRK
Selçuk Zeki BİRLİKÇİOĞLU
Mustafa DAĞDELEN

DENETLEME KURULU
Mustafa KAŞKIR
Şengül KOYUN
Cüneyt ŞEN

DELEGASYONLAR
Aytaç BOZ
Sevda SALİHOĞLU
Nejat USLUER
Hakan YAMAN
Yusuf YAZICI
Cüneyt ŞEN
Beste Çağla AYDOĞAN